PLAN LEKCJI

 

 

 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE

dla Pani

    Aliny Mroczkowskiej

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce

za ogromne zaangażowanie i znakomitą organizację corocznych uroczystych spotkań opłatkowych dla kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi szkoły oraz emerytów.

Dziękujemy Paniom wicedyrektorkom Hannie Kruczyk i Jolancie Bierek oraz Koleżankom i Kolegom współtworzącym miłą atmosferę w dniu tychże spotkań.

Z najserdeczniejszymi życzeniami i wyrazami wdzięczności

Emeryci ZSZ Nr 3

 

Ostrołęka, 17 grudnia 2014r.

 

 

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła realizację  zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów  ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej Fundacja Dzieci Niczyje zapewnia:

1.    uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
bezpłatną i anonimową pomoc i wsparcie konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:

  • 116 111 (linia dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00)
  • pomoc online dostępna na  www.116111.pl/napisz.

2.    rodzicom, nauczycielom oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: bezpłatną pomoc konsultantów Telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci:

 116 111 i  800 100 100 nie są numerami alarmowo-ratunkowymi

Jeśli potrzebna jest natychmiastowa pomoc, prosimy dzwonić
pod numer alarmowy 112
(policja, straż pożarna, pogotowie).

 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10 grudnia 1948 r. Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uroczyście ogłosiła Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Zapisała w niej fundamentalne dla każdego z nas wartości: wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.

Artykuł 7. Deklaracji wskazuje ponadto, że wszyscy ludzie mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją i przed jakimkolwiek narażeniem na dyskryminację.

W celu upamiętnienia tego wydarzenia rezolucja 423(V) Zgromadzenia Ogólnego z 1950 r. ustanowiła dzień 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

 

Wolność bez nałogów kocham i rozumiem…


Pod takim hasłem Szkoła Promocji Zdrowia działająca przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym zorganizowała akcję profilaktyczną.

Przedstawicielami naszej szkoły i uczestnikami konkursów byli:

Karolina Dmochowska, Natalia Dobrowolska, Aleksandra Bączek, Bartosz Świerdzewski

– z kl. II LOs i Natalia Tomczak z kl. I LOh.

Barbara Złotkowska

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 45